Wyszukaj po nazwie
Schowek -

Polityka prywatności


Polityka prywatności - viatur.pl

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem ze Serwisu internetowego https://viatur.pl jest KSI Media Sp. z o.o., ul. Skrajna 14b, 41-907 Bytom, NIP: 627-269-85-90, zwana dalej „Administratorem”; dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych – email: kontakt@viatur.pl telefon +48.322419770
 2. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, przykładając szczególną wagę do ochrony danych osobowych. Administrator prowadzi politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w sposób jak najpełniej zabezpieczający interesy osób, których dane dotyczą.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, w tym umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, przeprowadzania transakcji, obsługi zgłaszanych przez Użytkownika reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń, kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych ze świadczoną usługą, realizacji zamówienia oraz jego dostarczenia do Użytkownika, na podstawie zgody użytkownika Serwisu i prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci realizowania żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
 5. Dodatkowo, obowiązujące przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania danych Użytkownika dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.
 7. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi realizację celu oczekiwanego przez Użytkownika oraz nawiązania kontaktu.
 8. Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, a w szczególności dostawcom usług IT, osobom współpracującym z Administratorem przy wykonywaniu podstawowej działalności Serwisu Viatur.pl, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Pana/Pani dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom władzy publicznej, w tym organom ścigania w razie zgłoszenia przez nie żądania na odpowiedniej podstawie prawnej. Pana/Pani dane mogą być w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.
 9. Przysługują Panu/Pani następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody można dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Pan/Pani może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Pan/Pani może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 12. Jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora można dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Pana/Pani dane nie będą przetwarzane, o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@viatur.pl oraz poinformować go z jakiego prawa i w jakim zakresie chce się skorzystać.
 14. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub na czas niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń Administratora lub Użytkownika związanych z jej realizacją.

Informacja o plikach cookies:

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • utrzymania sesji Użytkownika, tj. na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 8. Pliki cookies mogą być przechowywane do momentu ich wygaśnięcia. Niektóre pliki cookies nigdy nie wygasają, wobec czego okres ich przechowywania będzie odpowiadał czasowi niezbędnemu do zrealizowania celów związanych z ich gromadzeniem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawem dozwolonych.
 2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 3. Każdy użytkownik Serwisu może samodzielnie dokonać zmiany ustawień w zakresie usuwania lub blokowania plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawierać powinna pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Uwagi końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności stronach Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez osoby trzecie, umieszczone na stronach Serwisu w szczególności dotyczy to treści ofert turystycznych, które pochodzą bezpośrednio z systemów Orgranizatorów Turystycznych.